Handschoenen (1 paar) Top Grade Cat. 2

€ 2,15

Handschoenen Top Grade Cat. 2Per paar geleverd
Super boxleder Cat. 2
10 cm gele gestreepte PE-kap
met palmversterking

 

Deze handschoen bij voorkeur in een droge, geventileerde ruimte opslaan.

 

Nat- of chemisch reinigen kunnen de specifieke eigenschappen beinvloeden, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

 

Het is belangrijk, dat deze handschoenen regelmatig op slijtage en/of beschadigingen orden gecontroleerd.

 

Deze handschoenis gefabriceerd van een goede leerkwaliteit die een comfortabele pasvorm en een goede bescherming biedt tegen mechanische factoren.

 

Deze handschoen is in eerste instantie niet geschikt voor laswerkzaamheden, noch voor het werken met vlammen of grote hoeveelheden gesmolten materiaal.

 

Deze handschoen is getest volgens de Europese richtlijn 89/686/EEG Cat.II N 388/420.

 

Voor zover bekend bevinden zich geen bestanddelen in de handschoen die allergieën kunnen opwekken.